โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
บริหารความเสี่ยง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลไผ่ขวาง


โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลไผ่ขวาง
วันนี้ดำเนินการ ณ บริเวณถนนทางเข้าวัดหนองพันเรือถึง อบต.ไผ่ขวาง หมู่ที่ 1 และ 4 ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ต้องขอขอบคุณ ประชาชน จิตอาสา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนันตำบลไผ่ขวาง ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ อสม. พนักงานส่วนตำบลทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อตำบลไผ่ขวางของเรา จะได้สะอาด เรียบร้อย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ทัศยภาพในการมองเห็นดี สำหรับเดือนกันยายน จะดำเนินการโครงการ ณ ทางเข้าวัดมะขามเรียง หมูที่ 2, 3 และ 7