โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
บริหารความเสี่ยง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 
  จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2567     งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2567     รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2567      
 
 
 

 

 โครงการติดตั้งรั้วกันตก หมู่ที่2(ประตูน้ำ) ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี...

ประชุม มอบนโยบาย (No Gift Policy)...

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ...

กิจกรรมมอบถุงยังชีพ​ รถเข็นนั่งผู้สูงอายุ​ และรถวีลแชร์ ให้กับผู้สูงอายุ​ ผู้พิการ​ และผู้ด้อยโอกาส​ ...


โครงการติดตั้งรั้วกันตก หมู่ที่2(ประตูน้ำ) ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี...

ประชุม มอบนโยบาย (No Gift Policy)...

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ...

กิจกรรมมอบถุงยังชีพ​ รถเข็นนั่งผู้สูงอายุ​ และรถวีลแชร์ ให้กับผู้สูงอายุ​ ผู้พิการ​ และผู้ด้อยโอกาส​ ...

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567...

พิธีสวดพระอภิธรรมศพ...

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ...

พ่นหมอกควันฆ่ายุงลาย...

 

 
 
18 ม.ค. 2567 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒน์เด็กเล็กองค์การบริหา...
12 ธ.ค. 2566 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒน์เด็กเล็กองค์การบริหา...
14 พ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์การออกให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่า...
14 พ.ย. 2566 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภา...
14 พ.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งป...
7 พ.ย. 2566 รายงานผลการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2566
5 ก.พ. 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567
12 ม.ค. 2567 รายงานประกาศผบผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.66)
5 ม.ค. 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566
6 ธ.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
30 พ.ย. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประปี 2566
25 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่...
24 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลางโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,3 (ซอยบ้านตาจุก)
24 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 (ประตูน้ำ - สะพาน)
24 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายชำนาญ)
26 พ.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 (บ้านนายช่อ)
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช อบต.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1071679 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน