หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายทวีป  อาจหาญ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
   โทร. 086-135-0054  
 
นายวิเชียร  พิมสว่าง    นายถนอม  เอมอมร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
โทร. 089-996-5097    โทร. 082-235-0141
   
  นางสาววัชรินทร์ องค์รักษ์  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง  
  โทร. 093-495-4544  
 
 
 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1107107 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน