หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 แผนจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 เม.ย. 2567    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่1 (ต.ค.66 - มี.ค.67) 9
  6 ต.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ(ผด.3) งวดที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.66) 42
  6 ต.ค. 2566    รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 40
  6 ต.ค. 2566    การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปี 2567 41
  6 ต.ค. 2566    แผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปี 2567 57
  11 ก.ค. 2566    ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2( เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566 ) 56
  5 เม.ย. 2566    ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1( ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 65
  17 ต.ค. 2565    แผนการจัดหาพัสดุ (ผด. 1) ประจำปี 2566 129
  17 ต.ค. 2565    แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปี 2566 98
  18 ก.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 2 ( เม.ย. - มิ.ย.65) ปี2565 122

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1100027 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน