หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 ต.ค. 2566    รายงานการประชุมสภา อบต.ไผ่ขวาง สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี2566 8
  15 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภา อบต.ไผ่ขวาง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี2566 18
  3 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภา อบต.ไผ่ขวาง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี2566 20
  12 มิ.ย. 2566    รายงานการประชุมสภา อบต.ไผ่ขวาง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี2566 17
  9 ก.พ. 2566    การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญํติท้องถิ่น พ.ศ.2566 3
  11 ต.ค. 2565    รายงานการประชุมสภา อบต.ไผ่ขวาง สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี2565 46
  15 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภา อบต.ไผ่ขวาง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี2565 42
  4 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภา อบต.ไผ่ขวาง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี2565 31
  6 มิ.ย. 2565    รายงานการประชุมสภา อบต.ไผ่ขวาง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี2565 38
  8 ก.พ. 2565    ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 85

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1083531 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน