หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 เม.ย. 2567    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567 (รอบ6เดือน) 25
  4 ธ.ค. 2566    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 29
  4 ธ.ค. 2566    บันทึกรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 29
  5 เม.ย. 2566    ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ในรอบ6เดือน) 83
  28 ต.ค. 2565    ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 54
  18 เม.ย. 2565    ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 119
  27 ธ.ค. 2564    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 129
  5 เม.ย. 2564    ปรกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) 227
  3 พ.ย. 2563    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 230
  23 ต.ค. 2562    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 209
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1107106 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน