หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 ก.พ. 2567    แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566 5
  28 ธ.ค. 2566    รายงานการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง ประจำปี พ.ศ.2566 14
  10 ต.ค. 2566    แผนเฉพาะกิจอุกภัย วาตภัย ดินถล่ม ประจำปี 2567 19
  10 ต.ค. 2566    แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ประจำปี 2567 9
  12 ต.ค. 2565    แผนเฉพาะกิจอุกภัย วาตภัย ดินถล่ม ประจำปี 2566 11
  12 ต.ค. 2565    แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ประจำปี 2566 11
  13 ก.ย. 2565    ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง พ.ส.2564-2570 57
  13 ก.ย. 2565    แผนเฉพาะกิจป้องกันแก้ไขและบรรเทาปัญหาจากอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ปี 2565 51
  13 ก.ย. 2565    แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ปี2565 45
  13 ก.ย. 2565    แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2564-2570 79

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1107114 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน