หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 สภา อบต.

นายสมชาย เอี่ยมสุวรรณ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
นายจำนงค์ ชัชวาลย์ นายเสถียร สาทางกูล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
นายเสถียร สาทางกูล นายสุวรรณ เอี่ยมสุดใจ นางดาวเรือง แสงดาว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
     
นางสาวอนุศรา เขียวมณี นายแสวง อุ่นเสนีย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1096877 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน