หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 แผนอัตรากำลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 เม.ย. 2567    ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่1) 7
  2 ต.ค. 2566    ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 9
  2 ต.ค. 2566    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 (อบต.ไผ่ขวาง) 7
  10 ส.ค. 2566    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 3
  20 มิ.ย. 2566    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2567-2569 10
  22 ก.ย. 2564    ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 124
  22 ก.ย. 2564    ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรตำแหน่งประเภทอำนายการท้องถิ่น 159
  22 ก.ย. 2564    ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาการ 114
  22 ก.ย. 2564    ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรตำแหน่งประเภททั่วไป 148
  22 ก.ย. 2564    ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรตำแหน่งประเภทข้าราชการหรือพนักงานครู 143

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1107105 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน