หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ยึดหลักธรรมาภิบาล พื้นฐานคือการพัฒนา


ส่งเสริมกีฬาและวัฒนธรรม ก้าวนำสังคมพอเพียง

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1096867 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน