หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 เม.ย. 2567    รายงานติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน 6
  12 ต.ค. 2566    รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน 77
  11 เม.ย. 2566    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 75
  11 เม.ย. 2566    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 69
  4 เม.ย. 2566    รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน 94
  23 มี.ค. 2566    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 55
  23 มี.ค. 2566    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2568 57
  23 มี.ค. 2566    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2569 79
  23 มี.ค. 2566    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2570 62
  23 มี.ค. 2566    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง (พ.ศ.2566-2570) 83





- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1100022 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน