หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 ต.ค. 2566    รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน 57
  11 เม.ย. 2566    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 66
  11 เม.ย. 2566    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 58
  4 เม.ย. 2566    รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน 84
  23 มี.ค. 2566    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 48
  23 มี.ค. 2566    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2568 50
  23 มี.ค. 2566    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2569 65
  23 มี.ค. 2566    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2570 55
  23 มี.ค. 2566    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง (พ.ศ.2566-2570) 69
  23 มี.ค. 2566    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 10

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1083634 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน