หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

                       สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง เมื่อปี พ.ศ. 2540โดยในครั้งนั้นได้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งในฐานะประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางคือ นายน้อย คำมี และด้วยความสามารถ ความมีคุณธรรม เป็นที่นับถือและเคารพรักของคนในตำบลไผ่ขวาง จึงทำให้ท่านได้ดำรงตำแหน่งมาจนบัดนี้ และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมาเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ทำเนียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

นายน้อย คำมี       20 กุมภาพันธ์ 2540 - 10 พฤษภาคม 2544                   

นายน้อย คำมี       29 มิถุนายน 2544 - 22 มิถุนายน 2548                       

นายน้อย คำมี       6 สิงหาคม 2548 - 30 กรกฎาคม 2552                        

นายน้อย คำมี       16 กันยายน 2552 - 5 กันยายน 2556             

นายน้อย คำมี       19 ตุลาคม 2556 - 18 ตุลาคม 2560               

นายน้อย คำมี       19 ตุลาคม 2560 - 1 ตุลาคม 2564

นายทวีป อาจหาญ     28 พฤศจิกายน 2564

ทำเนียบประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

นายประสิทธิ์ เขียวมณีย์ 11 มิถุนายน 2540 – 30 กรกฎาคม 2552

นายสมชาย เอี่ยมสุวรรณ์ 12 ตุลาคม 2552 – 5 กันยายน 2556

นายสมชาย เอี่ยมสุวรรณ์ 21 พฤศจิกายน 2556 – 18 ตุลาคม 2560

นายสมชาย เอี่ยมสุวรรณ์ 1 ตุลาคม 2564

นายสมชาย เอี่ยมสุวรรณ์ 28 ธันวาคม 2564

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1096874 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน