หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 ม.ค. 2567    คำสั่งแต่งตั้งคณธกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 21
  3 ม.ค. 2567    แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรประจำปี2567 18
  2 ต.ค. 2566    รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคลประจำปี 2566 14
  14 ส.ค. 2566    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ปี 2567 22
  14 ส.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566(รอบ 12 เดือน) 13
  10 ส.ค. 2566    ประกาศรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 2566 9
  16 มิ.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 49
  31 พ.ค. 2566    ประกาศคณะกรรมพนักส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี 43
  11 เม.ย. 2566    ประกาศผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566 70
  10 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 57

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1096878 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน