หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 ม.ค. 2567    คำสั่งแต่งตั้งคณธกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 15
  3 ม.ค. 2567    แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรประจำปี2567 6
  2 ต.ค. 2566    รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคลประจำปี 2566 3
  14 ส.ค. 2566    รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ปี 2566 3
  14 ส.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566(รอบ 12 เดือน) 4
  16 มิ.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 41
  31 พ.ค. 2566    ประกาศคณะกรรมพนักส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี 34
  11 เม.ย. 2566    ประกาศผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566 58
  10 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 49
  1 มี.ค. 2566    ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 59

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1083519 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน