หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  16 ก.พ. 2567    จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2567 43
  5 ม.ค. 2567    ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 41
  5 ม.ค. 2567    ป้ายประสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย พ.ศ. 2567 25
  5 ม.ค. 2567    แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2567 60
  5 ม.ค. 2567    แผ่นพับภาษีป้าย พ.ศ. 2567 43
  2 ต.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สรุปผลการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี พ.ศ.2566 20
  13 ก.พ. 2566    ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 187
  9 ธ.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และบอนุญาต พ.ศ.2566 20
  14 ก.พ. 2565    เรื่อง สื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีป้าย 386
  3 ม.ค. 2565    ป้ายประสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย พ.ศ.2565 251

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1100014 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน