โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
บริหารความเสี่ยง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


งานผู้สูงอายุ ขอความร่วมมือ งดใช้ถุงพลาสติก


งานผู้สูงอายุ ขอความร่วมมือ งดใช้ถุงพลาสติก ให้ผู้สูงอายุนำถุงผ้ามาใส่อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้ผู้สูงอายุเตรียมปิ่นโต หรือภาชนะมาจากบ้านเพื่อใส่อาหารกลางวัน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี สนุกสนานกันไป