โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
องค์กรแห่งการเรียนรู้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง


กระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จึงได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยเชิญประชาชนทุกครัวเรือนในตำบลไผ่ขวาง ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง