โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
องค์กรแห่งการเรียนรู้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมของผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมของผู้สูงอายุ เป็นประจำทุกเดือน โดยผู้สูงอายุจะได้รับการตรวจสุขภาพ จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ขวาง อสม.และได้รับความรู้ สามารถดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาด้านสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเองได้