โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการค่ายเด็กและเยาวชนรักษ์โลก


องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้จัดทำโครงการค่ายเด็กและเยาวชนรักษ์โลก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนวัดมะขามเรียง จังหวัดสระบุรี และวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และโรงเรียนวัดโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ให้กับเยาวชนให้รู้ทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยผ่านกระบวนการกลุ่มและกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชน