โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
องค์กรแห่งการเรียนรู้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


แจกหน้ากากอนามัยจากผ้า ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)


องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้รับจัดสรรงบจำนวน 11,196 บาท ให้จัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 2,490 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน และกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ เด็ก โดยการตัดเย็บเริ่มตั้งแต่วันที่15 มีนาคม 2563 เริ่มทยอยแจกจ่ายหน้ากากอนามัยจากผ้าให้แก่ประชาชน เพื่อใช้ในการป้องกันตนเองจากเชื้อโรค ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 โดยมอบหมายให้สมาชิกสภา อบต. ทุกหมู่ และ อสม. นำไปแจกจ่ายทุกครัวเรือน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมารับหน้ากากอนามัยด้วยตนเอง ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้ในวันและเวลาราชการ