โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระประณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี


เสร็จสิ้นภารกิจ การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ สุนัขและแมว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางออกให้บริการหน่วยเคลื่อนที่ โดยมีประชาชนจำนวนมากนำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีน

ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้ 

วันที่ 21 เมษายน 2563 
เวลา 10.00-11.00 น. หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 สถานที่ให้บริการ ณ ศาลาทางเข้าวัดหนองพันเรือ (หน้าร้านค้าตาเอิญ)

วันที่ 22 เมษายน 2563 
เวลา 10.00-10.30 น. หมู่ที่ 5 สถานที่ให้บริการ ณ บริเวณบ้านรองนายกวิเชียร พิมสว่าง

เวลา 11.00-12.00 น. หมู่ที่ 6 ณ บริเวณบ้านผู้ช่วยกำนันตำบลไผ่ขวาง นางสาวรัชฏาภรณ์ มะลิแย้ม 

วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. หมู่ที่ 2, 3, และ 7 สถานที่ให้บริการ ณ ศาลาทางเข้าโรงเรียนวัดมะขามเรียง

สำหรับเจ้าของสุนัขและแมวให้เตรียม 
1.  บัตรประจำตัวประชาชน ของเจ้าของสัตว์เลี้ยง 
2. ข้อมูลสัตว์เลี้ยง เช่น ชื่อ อายุ สี เพศ และประวัติการฉีดวัคซีนของสัตว์เลี้ยง มาในวันดังกล่าว  
(เพื่อสะดวกในการกรอกข้อมูลประวัติ หากท่านใดมีสุนัขและแมวหลายตัวท่านสามารถเขียนข้อมูล ชื่อ อายุ เพศ สี ใส่กระดาษ มาล่วงหน้า) แล้วนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ ไม่ต้องรอคิวในการกรอกข้อมูลเป็นระยะเวลานาน