โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
องค์กรแห่งการเรียนรู้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม หัวใจสำคัญของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปี 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้จัดโครงการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม หัวใจสำคัญของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปี 2562 ระหว่างเดือนกรกฎาคม2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 โดยเข้ากิจกรรมทุกวันพระ ณ วัดมะขามเรียงและวัดหนองพันเรือ  คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมและฝึกปฏิบัติจิต ในด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต