โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
องค์กรแห่งการเรียนรู้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563


เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม เวลา 11.30 น. นายน้อย คำมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ จึงร่วมมือกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องด้วยวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง เพื่อช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน