โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
องค์กรแห่งการเรียนรู้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผขวาง และได้แนะนำการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ


วันที่ 30 มีนาคม 2565 
นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผขวาง และได้แนะนำการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ