โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
องค์กรแห่งการเรียนรู้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ตรวจติดตาม โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 (ซอยโสภา)


นายทวีป  อาจหาญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  ณ  หมู่ที่ 1 (ซอยโสภา)  ตำบลไผ่ขวาง  อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี  โดยมีตัวแทนภาคประชาชนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้าง และลงพื้นที่ตรวจติดตามในครั้งนี้ด้วย