โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
องค์กรแห่งการเรียนรู้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมผู้สูงอายุ


วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

นายทวีป อาจหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง กล่าวเปิดงาน 
"โครงการส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมของผู้สูงอายุ " โดยกิจกรรมมีการบรรยาย ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรรักษาโรค วิธีการทำลูกประคบสมุนไพร สมุนไพรแช่เท้า" โดยมีวิทยา โรงพยาบาลดอนพุด มาให้ความรู้

ผู้สูงอายุในตำบลไผ่ขวาง ที่สามารถเข้าร่วมได้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ขวาง อสม. ตำบลไผ่ขวาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองการบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง