หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายน้อย  คำมี  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง  
   โทร. 089 476 3037  
   
 นายวิเชียร  พิมสว่าง    นายถนอม  เอมเอมร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
โทร. 089 996 5097    โทร. 082 235 0141
   
  นางสาวกฤติยานี  คำมี  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง  
   โทร. 098 345 5764  
 
 
 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 47761 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน