หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายศดิศ  ฟ้าบรรเจิด  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
   โทร. 085 300 6335  
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 61923 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน