หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  16 มิ.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 32
  31 พ.ค. 2566    ประกาศคณะกรรมพนักส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี 27
  11 เม.ย. 2566    ประกาศผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566 42
  10 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 35
  1 มี.ค. 2566    ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 46
  13 ก.พ. 2566    รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกรรบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 47
  13 ก.พ. 2566    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่อง จริยธรรม 39
  2 ก.พ. 2566    แผนแม่บท อบต.ไผ่ขวาง 0
  5 ม.ค. 2566    แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 1
  4 ม.ค. 2566    จัดทำคำบรรยายลักษณะงาน 1

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1056939 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน