หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ก.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2564) 55
  2 ก.ค. 2564    สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 55
  6 พ.ค. 2564    ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 55
  6 พ.ค. 2564    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 56
  6 พ.ค. 2564    แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2564 55
  6 พ.ค. 2564    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ( มกราคม - มีนาคม 2564 ) 55
  6 พ.ค. 2564    รายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 (ต.ค. 63 - มี.ค.64 ) 55
  6 พ.ค. 2564    สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 55
  3 เม.ย. 2563    ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 55
  25 มี.ค. 2563    ประกาศราคาปรจ้างปรับปรุงถนน คสล. เป็นถนนลาดยางหมู่ที่ 7 55

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 47776 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน