หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 ต.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 19
  21 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 111
  20 เม.ย. 2565    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 77
  12 เม.ย. 2565    ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565(รอบ6เดือน) 55
  20 ม.ค. 2565    รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 66
  29 ก.ย. 2564    แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 93
  29 ก.ย. 2564    ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 125
  29 ก.ย. 2564    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 90
  27 เม.ย. 2564    รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖4 รอบ 6เดือน 89
  19 เม.ย. 2564    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 184

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1017424 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน