หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 เม.ย. 2564    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 61
  19 เม.ย. 2564    ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 64
  22 ม.ค. 2564    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 63
  4 ม.ค. 2564    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 67
  12 ต.ค. 2563    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 62
  30 เม.ย. 2563    ประกาศ เรื่องรายงานผลการติดตามระเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 63
  16 ม.ค. 2563    มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 64
  16 ม.ค. 2562    มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 62
  16 ม.ค. 2562    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต 62
  16 ม.ค. 2562    มาตรการป้องกันการรับสินบน 62

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 61975 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน