หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 ธ.ค. 2562    คู่มือการปฏิบัติงาน ตาม พรบ. ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 9
  27 ธ.ค. 2562    คลิปประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1 15
  27 ธ.ค. 2562    คลิปประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2 10
  27 ธ.ค. 2562    คำบรรยายเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9
  27 ธ.ค. 2562    โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 8
  27 ธ.ค. 2562    สรุปคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 7
  27 ธ.ค. 2562    แผ่นพับกำหนดให้ยื่นแบบและชำระภาษี 4
  27 ธ.ค. 2562    พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 9
  27 ธ.ค. 2562    ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 9
  27 ธ.ค. 2562    โครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อเพื่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 9

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5237 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน