หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 ก.พ. 2565    เรื่อง สื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีป้าย 110
  3 ม.ค. 2565    ป้ายประสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย พ.ศ.2565 153
  19 ต.ค. 2564    แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565 321
  19 ต.ค. 2564    แผ่นพับภาษีป้าย 2565 276
  15 ต.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 135
  15 ต.ค. 2564    จดหมายข่าว พ.ศ.2565 (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้าย) 178
  15 ต.ค. 2564    จดหมายข่าว พ.ศ.2565 (กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) 163
  1 ก.พ. 2564    ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) ประจำปี 2564 199
  1 ก.พ. 2564    ภดส.3 ประจำปี พ.ศ.2564 195
  22 ม.ค. 2564    ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2564 176

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1017400 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน