หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ก.พ. 2564    ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) ประจำปี 2564 56
  1 ก.พ. 2564    ภดส.3 ประจำปี พ.ศ.2564 55
  22 ม.ค. 2564    ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2564 56
  12 ม.ค. 2564    ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุรทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 55
  12 ม.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง แจ้งราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี พ.ศ.2564 56
  12 ม.ค. 2564    ภดส.1 ประจำปี พ.ศ.2564 55
  30 ธ.ค. 2563    คำสั่ง ที่438/2563 เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องป้าย 2564 55
  30 ธ.ค. 2563    ประกาศ เรื่องกำหนดอัตราป้าย พ.ศ.2564 55
  30 ธ.ค. 2563    ประกาศ ที่ 437/2563 เรื่องแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ส.2564 55
  30 ธ.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีป้ายตั้งอยู่ในเขต อบต.ไผ่ขวาง อันต้องเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2564 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 56

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 47783 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน