หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 ต.ค. 2564    แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565 2
  19 ต.ค. 2564    แผ่นพับภาษีป้าย 2565 2
  15 ต.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2
  15 ต.ค. 2564    จดหมายข่าว พ.ศ.2565 (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้าย) 2
  15 ต.ค. 2564    จดหมายข่าว พ.ศ.2565 (กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) 2
  1 ก.พ. 2564    ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) ประจำปี 2564 64
  1 ก.พ. 2564    ภดส.3 ประจำปี พ.ศ.2564 63
  22 ม.ค. 2564    ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2564 64
  12 ม.ค. 2564    ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุรทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 62
  12 ม.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง แจ้งราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี พ.ศ.2564 67

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 61958 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน