หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 แผนอัตรากำลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 ก.ย. 2564    ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 37
  22 ก.ย. 2564    ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรตำแหน่งประเภทอำนายการท้องถิ่น 32
  22 ก.ย. 2564    ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาการ 29
  22 ก.ย. 2564    ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรตำแหน่งประเภททั่วไป 34
  22 ก.ย. 2564    ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรตำแหน่งประเภทข้าราชการหรือพนักงานครู 26
  16 ก.ย. 2564    ปรับปรุงแผนอัตรกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)ครั้งที่ 2 54
  4 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ครั้งที่ 1 219
  1 ต.ค. 2563    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 185
  1 ต.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 179
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1017361 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน