หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 แผนอัตรากำลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 ก.ย. 2564    ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 14
  22 ก.ย. 2564    ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรตำแหน่งประเภทอำนายการท้องถิ่น 9
  22 ก.ย. 2564    ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาการ 8
  22 ก.ย. 2564    ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรตำแหน่งประเภททั่วไป 12
  22 ก.ย. 2564    ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรตำแหน่งประเภทข้าราชการหรือพนักงานครู 6
  16 ก.ย. 2564    ปรับปรุงแผนอัตรกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)ครั้งที่ 2 34
  4 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ครั้งที่ 1 178
  1 ต.ค. 2563    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 165
  1 ต.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 161
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 991054 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน