หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 ต.ค. 2564    รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1
  12 ต.ค. 2564    สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 1
  8 ต.ค. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงานงบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2564 1
  8 ต.ค. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2564 1
  6 ก.ย. 2564    สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 10
  11 ส.ค. 2564    สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 7
  5 ก.ค. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงานงบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2564 69
  2 ก.ค. 2564    สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 64
  2 ก.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2564) 63
  2 ก.ค. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2564 62

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 61978 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน