หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565(รอบ6เดือน) 26
  8 เม.ย. 2565    รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65) ประจำปี 2565 15
  7 เม.ย. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงานงบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2565 22
  7 เม.ย. 2565    งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 15
  7 เม.ย. 2565    รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2565 14
  7 เม.ย. 2565    รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 15
  7 เม.ย. 2565    รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2565 18
  5 เม.ย. 2565    รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ 2564 22
  1 เม.ย. 2565    รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 13
  4 มี.ค. 2565    งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 18

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 973953 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน