หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 ก.พ. 2566    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 2
  6 ม.ค. 2566    งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 0
  6 ม.ค. 2566    รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 0
  6 ม.ค. 2566    รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 0
  6 ม.ค. 2566    รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 0
  5 ม.ค. 2566    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 1 ปี 2566 0
  5 ม.ค. 2566    รายงานแสดงผลการดำเนินงานงบแสดงฐานะการเงินไตรมาส ที่ 1 ปี 2566 0
  9 ธ.ค. 2565    งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 0
  9 ธ.ค. 2565    รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 0
  9 ธ.ค. 2565    รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 0

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1017426 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน