หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 ก.ย. 2563    งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 8
  4 ก.ย. 2563    รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 8
  4 ก.ย. 2563    รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 15
  4 ก.ย. 2563    รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 1
  5 ส.ค. 2563    งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 1
  5 ส.ค. 2563    รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 1
  5 ส.ค. 2563    รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 1
  5 ส.ค. 2563    รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 1
  8 ก.ค. 2563    งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 28
  8 ก.ค. 2563    รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 13

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 8888 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน