หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 ก.ค. 2565    รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ประจำปี 2565 11
  5 ก.ค. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 27
  1 ก.ค. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงานงบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2565 15
  8 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565(รอบ6เดือน) 50
  8 เม.ย. 2565    รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65) ประจำปี 2565 34
  7 เม.ย. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงานงบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2565 44
  7 เม.ย. 2565    งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 37
  7 เม.ย. 2565    รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2565 45
  7 เม.ย. 2565    รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 34
  7 เม.ย. 2565    รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2565 37

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 991104 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน