หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 ก.ค. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงานงบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2564 58
  2 ก.ค. 2564    สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 55
  2 ก.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2564) 55
  2 ก.ค. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2564 55
  28 พ.ค. 2564    สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 55
  7 พ.ค. 2564    งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564 55
  7 พ.ค. 2564    รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564 55
  7 พ.ค. 2564    รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564 55
  7 พ.ค. 2564    รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564 56
  7 เม.ย. 2564    งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564 55

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 47797 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน