หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 
           

 


นายศดิศ  ฟ้าบรรเจิด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

 โทร. 085 300 6335

   
  นายธีรยุทธ  สุมาตรา  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง  
นางสาวสายชล  พิมสว่าง  นายสมเกียรติ  เผ่นโผน นางสาวกนกรัตน์  มณีทอง 
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักปลัด
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 61973 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน