หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 กองช่าง
 
           

 


นายสมเกียรติ  เผ่นโผน
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
  นายณัฐวุฒิ  อ่ำเจริญ  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา  
นายปรีชา  เกตุสุข นายพอน  ภาคสุทธิ นางสาวฐาปนี  คีรีรัตน์
 คนงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ
     
     
     
     
       
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 61926 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน