หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 ก.พ. 2566    ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 39
  25 ม.ค. 2566    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561 43
  20 ม.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง เรื่อง ห้ามเผาไร่ นา ขยะ หรือสร้างฝุ่นละออง และมาตรการในเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดสระบุรี 20
  11 ต.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 49
  11 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง เรื่อง นโยบาย มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ 28
  30 ก.ย. 2563    รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย 189
แสดงข้อมูล : 6
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1056975 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน