หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 สภา อบต.

นายสมชาย  เอี่ยมสุวรรณ์ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
นายจำนงค์  ชัชวาลย์    นายศดิศ  ฟ้าบรรเจิด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
นายเอกลักษณ์  กองกาย นายเสถียร  สาทางกูล นายเที่ยง  แสงดาว นางสาวเฉลียว  ผึ้งหลวง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
นายณรงค์  เอกทัศน์  นางสำลี  คล้ายดารา นายแสวง  อุ่นเสนีย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
   
 นายชูชาติ  อ่ำเจริญ    
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6  
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 47809 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน