หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 แผนจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ต.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ(ผด.3) งวดที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.66) 28
  6 ต.ค. 2566    รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 25
  6 ต.ค. 2566    การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปี 2567 22
  6 ต.ค. 2566    แผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปี 2567 28
  11 ก.ค. 2566    ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2( เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566 ) 41
  5 เม.ย. 2566    ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1( ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 40
  17 ต.ค. 2565    แผนการจัดหาพัสดุ (ผด. 1) ประจำปี 2566 72
  17 ต.ค. 2565    แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปี 2566 60
  18 ก.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 2 ( เม.ย. - มิ.ย.65) ปี2565 79
  11 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 (ต.ค.64- มี.ค.65) ปี2565 112

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1056992 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน