หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 



รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 ต.ค. 2566    รายงานการประชุมสภา อบต.ไผ่ขวาง สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี2566 4
  15 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภา อบต.ไผ่ขวาง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี2566 13
  3 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภา อบต.ไผ่ขวาง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี2566 16
  12 มิ.ย. 2566    รายงานการประชุมสภา อบต.ไผ่ขวาง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี2566 13
  11 ต.ค. 2565    รายงานการประชุมสภา อบต.ไผ่ขวาง สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี2565 40
  15 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภา อบต.ไผ่ขวาง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี2565 31
  4 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภา อบต.ไผ่ขวาง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี2565 25
  6 มิ.ย. 2565    รายงานการประชุมสภา อบต.ไผ่ขวาง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี2565 32
  8 ก.พ. 2565    ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 78
  14 ม.ค. 2565    ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 84





- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1056972 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน