หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 กองคลัง
 
           

 


นางสาวสายชล  พิมสว่าง
อำนวยการกองคลัง
นายเฉลิมเกียรติ  เสือคง นางสาวพัชรมัย  สินธประเสริฐสุข  นางสาวดารารัตน์  คำมี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนัยนา  เขียวมณี นางสาววรรณวิการ์  ศรีสุระ นางพรทิพย์  อินทร์ศวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ พนักงานจ้างเหมาบริการ
     
     
     
     
       
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 57033 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน