หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ต.ค. 2563    รายงานผลการติดตามประเมินผลการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 11
  1 ต.ค. 2563    รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี 2563 16
  18 มิ.ย. 2563    การตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2560 30
  18 มิ.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ประจำปี 2560 18
  18 มิ.ย. 2563    การตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2561 15
  18 มิ.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ประจำปี 2561 32
  18 มิ.ย. 2563    การตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2562 20
  18 มิ.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ประจำปี 2562 22
  5 มิ.ย. 2563    ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) 6
  22 พ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล 5

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 11762 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน