หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 พ.ค. 2565    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 68
  11 เม.ย. 2565    รายงานข้อมูลเชิงสถิติการ้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ปี 2565 (รอบ 6 เดือน) 88
  11 เม.ย. 2565    รายงานสถิติประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง (รอบ 6 เดือน) 74
  5 เม.ย. 2565    คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่ 123/2565 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง 66
  4 เม.ย. 2565    คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่ 117/2565 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด 76
  4 เม.ย. 2565    คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่ 124/2565 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง 78
  14 มี.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ประจำปีการศึกษา 2565 64
  14 ก.พ. 2565    เรื่อง สื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีป้าย 100
  1 ก.พ. 2565    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 35
  31 ม.ค. 2565    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 5

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1009858 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน