หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 ม.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง กำหนดสำนัก กองและส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2564 8
  4 ม.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ครั้งที่ 1 9
  30 ธ.ค. 2563    ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2564 5
  30 ธ.ค. 2563    จดหมายข่าว พ.ศ.2564 5
  1 ต.ค. 2563    รายงานผลการติดตามประเมินผลการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 60
  1 ต.ค. 2563    รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี 2563 66
  1 ต.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง การกำหนดส่วนราชการ และการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล 8
  18 มิ.ย. 2563    การตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2560 3592
  18 มิ.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ประจำปี 2560 65
  18 มิ.ย. 2563    การตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2561 62

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 32549 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน