หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ต.ค. 2564    ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 3
  6 ต.ค. 2564    ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 3
  2 ต.ค. 2564    ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียง 0
  23 เม.ย. 2564    รายงานสถิติประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 64
  19 เม.ย. 2564    รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564 65
  1 ก.พ. 2564    คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง 67
  22 ม.ค. 2564    ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้่าง ประจำปี พ.ศ.2564 64
  4 ม.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง กำหนดสำนัก กองและส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2564 64
  4 ม.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ครั้งที่ 1 64
  30 ธ.ค. 2563    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 62

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 61915 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน