หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 มิ.ย. 2563    การตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2560 4
  18 มิ.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ประจำปี 2560 3
  18 มิ.ย. 2563    การตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2561 3
  18 มิ.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ประจำปี 2561 7
  18 มิ.ย. 2563    การตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2562 3
  18 มิ.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ประจำปี 2562 4
  5 มิ.ย. 2563    ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) 2
  22 พ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล 0
  30 เม.ย. 2563    ประกาศ เรื่องรายงานผลการติดตามระเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 10
  17 เม.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 7

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5213 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน