หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ก.พ. 2564    ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 64
  24 ก.พ. 2564    ประกาศราคากลางโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,3 (ซอยบ้านตาจุก) 70
  24 ก.พ. 2564    ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 (ประตูน้ำ - สะพาน) 70
  24 ก.พ. 2564    ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายชำนาญ) 70
  26 พ.ย. 2563    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 (บ้านนายช่อ) 64
  26 พ.ย. 2563    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 (คันคลอง ร4 23 ขวา) 60
  26 พ.ย. 2563    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 (บ้านนางยวน) 60
  4 ก.ย. 2563    ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตวางท่อประปา หมู่ที่ 1(ซอยโสภา) 60
  2 มิ.ย. 2563    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ หมู่ที่ 1,4 60
  2 มิ.ย. 2563    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 61

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 61989 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน