หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 พ.ค. 2563    ประกาศราคากลาง ก่อสร้างสะพานหมู่ที่ 4 11
  14 พ.ค. 2563    ประกาศราคากลาง ก่อสร้างสะพานหมู่ที่ 5 9
  14 พ.ค. 2563    ประกาศราคากลาง ก่อสร้างสะพานหมู่ที่ 6 10
  14 พ.ค. 2563    ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 9
  14 พ.ค. 2563    ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 9
  23 ก.พ. 2561    ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 11
  23 ก.พ. 2561    ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงกันดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. 7
  23 ก.พ. 2561    ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 และ7 7
  23 ก.พ. 2561    ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างเหมาขยายสะพานข้ามคลองส่งน้ำ 7
  23 ก.พ. 2561    ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ 8

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5254 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน