หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    รายละเอียดข่าว :

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    เอกสารประกอบ : ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
คำแถลงงบประมาณ
คำแถลงงบประมาณรายจ่าย
คำแถลงงบประมาณรายรับ
หลักการและเหตุผลรายจ่ายตามด้าน
หลักการและเหตุผลแบ่งจ่ายตามผนงาน
รายละเอียดประมาณการรายรับ
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 973940 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน